Psycholoog Kampen
telefoonnummer psycholoog kampen 06 - 2543 0000
e-mailadres psycholoog kampen info@psycholoogkampen.nl
psycholoog Kampen

Behandeltraject bij Psycholoog Kampen

Het is de passie van Psycholoog Kampen om mensen te helpen de parel in zichzelf te ontdekken. Ieder mens is waardevol en uniek. Dit unieke aan de mens maakt ook dat zijn of haar pijn uniek is. Hierop passen wij de behandelmethode op aan. Onze ambulante psychosociale behandelingen zijn wetenschappelijk verantwoord.
Praktijk De Parel werkt vanuit een christelijke levensovertuiging waardoor er een goede aansluiting is met mensen die dezelfde overtuiging hebben. Alleen zal deze overtuiging bij de behandeling slechts een rol spelen als cliënten daar specifiek om vragen.
 
De eerste stap is dat we u willen ont-moeten.in een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van ongeveer een half uurtje: We stoppen met moeten want dan ontstaat er vaak een ontmoeting. Een klik en vertrouwen in elkaar zijn onze voorwaarden om samen aan het werk te gaan. Daarom nemen we bewust tijd voor deze stap. Als we na dit kennismakingsgesprek samen besluiten om door te gaan, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Als we samen om wat voor reden dan ook besluiten dat we niet doorgaan, dan kunnen we u advies geven bv. voor een andere hulpverlener. We laten u niet alleen in de kou staan.

In het begin van de behandeling vragen wij u om een persoonlijkheidstest in te vullen. Met de uitslag van de test en de informatie uit het intakegesprek stellen we samen met u een behandelovereenkomst op waarin we onze gezamenlijke doelen vermelden en overleggen we met u welke therapievorm het beste bij u past. Gemiddeld vinden de gesprekken twee keer per maand plaats. Na verloop van tijd zal de frequentie weer veranderen naar eens per zes weken. Van tijd tot tijd evalueren we in hoeverre de gestelde doelen al zijn behaald. Indien nodig wordt de behandelstrategie bijgesteld. Gedurende de sessies geven wij u veel inzicht in mogelijke oorzaken van uw problemen omdat hierdoor de autonomie van u wordt versterkt.

Doordat we keuze hebben uit verschillende therapievormen kunnen we voor iedere cliënt therapie op maat bieden, net als een goed zittende jas. We werken veel met de Transactionele Analyse omdat deze therapievorm praktisch is en zeer efficiënt. Bovendien is dit model goed te combineren met andere therapievormen zoals: Gestallt, Bio –energetica, Cognitieve Gedragstherapie, systeemtherapie, EFT ( bij relatietherapie) Narratieve therapie en waar nodig passen we  beeldcommunicatie toe.
Voor de behandeling van PTTS en andere traumatische klachten werken we met EMDR en CGT. 
Relatietherapie: Sinds 2012 werken  we als therapeutenechtpaar met een uniek concept wat zeer succesvol is bij relatietherapie. Door relatietherapie met twee therapeuten aan te bieden heeft dat als voordeel dat het proces veelal sneller gaat en daardoor de kosten relatief lager zijn. Daarnaast merken we dat de sessies veel meer in balans zijn omdat u en uw partner dan ieder een klankbord hebben.

Bij groepen staat de interactie tussen de groepsleden centraal, waarbij wij als psychosociaal therapeuten het groepsproces regisseren. Meestal bestaat een groep uit 6 tot 8 personen die een gezamenlijk thema hebben. Binnen de dynamiek van de groep is er naast veiligheid, steun en humor, ook de afwisseling met kwetsbaar zijn en confrontatie. Het voordeel van therapie in een groep is dat groepsleden hun nieuwe gedrag binnen de veilige kaders van de groep kunnen oefenen, daarnaast zijn de kosten per groepslid beduidend lager dan bij individuele gesprekken.

Coaching gesprekken zijn er voor ondernemers van het Midden en Klein Bedrijf evenals voor mensen die therapie een brug te ver vinden. Het zijn individuele gesprekken die plaatsvinden in onze  praktijkruimte. Ondernemers kunnen er daarnaast voor kiezen om de gesprekken bij hun onderneming te laten plaatsvinden. Informeer naar wat er voor u zoal mogelijk is. Wij denken graag met u mee.

Onze ambulante hulpverlening wordt gekenmerkt door:
  • Professioneel
  • Clientgericht
  • Informatief
  • Laagdrempeligheid
  • Oplossingsgericht
  • Samenwerkend
Psychologische hulp
Relatietherapie
Op korte termijn terecht
Ook in de avond
Heeft u nog vragen?
psycholoog Kampen contact
Deel onze website:
Wij zijn lid van:
vereniging eerstelijnspsychologenNederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende GezondheidszorgNVPA
SCAG