Psycholoog Kampen
telefoonnummer psycholoog kampen 06 - 0000 0000
e-mailadres psycholoog kampen info@psycholoogkampen.nl
psycholoog Kampen

Behandeltraject bij Psycholoog Kampen

Het is mijn passie om mensen te helpen de parel in zichzelf te ontdekken. Ieder mens is waardevol en uniek. Dit unieke aan de mens maakt ook dat zijn of haar pijn uniek is. Hierop pas ik de behandelmethode op aan. Mijn ambulante psychosociale behandelingen zijn wetenschappelijk verantwoord.

Psycholoog Kampen werkt vanuit een christelijke levensovertuiging waardoor er een goede aansluiting is met mensen die dezelfde overtuiging hebben. Alleen zal deze overtuiging bij de behandeling slechts een rol spelen als cliënten daar specifiek om vragen.

In het begin van de behandeling vraag ik u om een persoonlijkheidstest en een vragenlijst in te vullen. Met de uitslag van de test, de vragenlijst en de informatie uit het intakegesprek stel ik samen met u een behandelovereenkomst op waarin we onze gezamenlijke doelen vermelden en overleg ik met u welke therapievorm het beste bij u past. De eerste twee a drie gesprekken vinden in de regel wekelijks plaats, daarna zal er twee keer per maand een gesprek plaatsvinden. Na verloop van tijd zal de frequentie weer veranderen naar eens per zes weken. Iedere vijf gesprekken evalueer ik om onder ander te kijken in hoeverre de gestelde doelen al zijn behaald. Indien nodig wordt de behandelstrategie bijgesteld. Gedurende de sessies geef ik u inzicht in mogelijke oorzaken van uw problemen omdat hierdoor de autonomie van u wordt versterkt.

Doordat ik de keuze heb uit verschillende therapievormen kan ik voor iedere cliënt therapie op maat bieden, net als een goed zittende jas. Ik werk veel met de Transactionele Analyse omdat deze therapievorm praktisch is en zeer efficiënt. Bovendien is dit model goed te combineren met andere therapievormen zoals: Gestallt, Bio ‚Äďenergetica, RET, maar ook met beeldcommunicatie.

Voor de behandeling van PTTS en andere traumatische klachten werk ik met het Sibamo model. Ik krijg van menig client terug dat deze methode bij hem of haar diepgaander en efficiënter heeft gewerkt dan de EMDR die ze in het verleden hebben gehad.

Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht dat u bij mij in behandeling bent, tenzij u dat nadrukkelijk niet wilt.

Groepstherapie

Bij groepen staat de interactie tussen de groepsleden centraal, waarbij ik als hulpverlener het groepsproces regisseer. Meestal bestaat een groep uit 6 tot 8 personen die een gezamenlijk thema hebben. Binnen de dynamiek van de groep is er naast veiligheid, steun en humor, ook de afwisseling met kwetsbaar zijn en confrontatie. Het voordeel van therapie in een groep is dat groepsleden hun nieuwe gedrag binnen de veilige kaders van de groep kunnen oefenen, daarnaast zijn de kosten per groepslid beduidend lager dan bij individuele gesprekken.

Coaching gesprekken zijn er voor ondernemers van het Midden en Klein bedrijf evenals voor mensen die therapie een brug te ver vinden. Het zijn individuele gesprekken die plaatsvinden in mijn praktijkruimte. Ondernemers kunnen er daarnaast voor kiezen om de gesprekken bij hun onderneming te laten plaatsvinden. Informeer naar wat er voor u zoal mogelijk is. Ik denk graag met u mee.

Mijn ambulante hulpverlening wordt gekenmerkt door:
  • Professioneel
  • Clientgericht
  • Informatief
  • Laagdrempeligheid
  • Oplossingsgericht
  • Samenwerkend
Psycholoog Kampen NAAM
NAAM

Psychologische hulp
Relatietherapie
Op korte termijn terecht
Eventueel op locatie
Heeft u nog vragen?
psycholoog Kampen contact
Deel deze website:
Ik ben lid van:
Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse
Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende GezondheidszorgNVPA