Psycholoog Kampen
telefoonnummer psycholoog kampen 06 - 0000 0000
e-mailadres psycholoog kampen info@psycholoogkampen.nl
psycholoog Kampen

Beroepscode - Psycholoog Kampen

Beroepscode NFG

Ik ben aangesloten bij onder andere het NVPA. ( Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Psychosociaaltherapeuten) en SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve gezondheidszorg) . Het NVPA controleert op regelmatige basis de kwaliteit van de dienstverlening van aangesloten therapeuten en heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz. ( Wet Klachten Klachtenregeling Gezondheidszorg)

SCAG beheert een register van aangesloten zorgverleners. Dit register kan worden geraadpleegd door mensen die willen weten of een zorgverlener voldoet aan de verplichtingen van de Wkkgz. ( Wet Klachten Klachtenregeling Gezondheidszorg)

Als praktijk moet ik op grond van deze Wkkgz een reglement hebben voor laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Dit reglement is door SCAG gemaakt voor de aangesloten therapeuten en beroepsverenigingen. Het reglement is getoetst en geaccordeerd door pati√ęntenorganisatie Zorgbelang Nederland zoals de wet voorschrijft. Cli√ęnten in de complementaire zorg hebben op grond van de Wkkgz recht op kosteloze begeleiding door een onafhankelijke klachtenfunctionaris die hen ondersteunt bij het formuleren van hun klacht en het zoeken naar een oplossing. SCAG beschikt over een poule van deskundige klachtenfunctionarissen. De inzet van de klachtenfunctionarissen verloopt via het NVPA.


 

Kernwaarden:


1.         Bewogenheid: ik ben als Psycholoog Kampen bewogen met mensen. Ik houd van mensen en liefde voor hen is mijn drijfkracht om hen verder te helpen.
 
2.         Vakmanschap: Mijn kennis en ervaring is van directe invloed op de kwaliteit van de hulp die ik bied. Mijn deskundigheid wordt op peil gehouden door geregeld bijscholingen en intervisies te bezoeken. Daarnaast verdiep ik mij in de vakliteratuur en wat de beroepsvereniging mij verder aanbeveelt.
 
3.         Respect. Ieder mens is uniek en waardevol. Ik benader hen dan ook met respect door ze in hun waarde te laten en vragend tegemoet te treden.
 
4.         Relatie. Mensen zijn relatiewezens en komen vooral tot bloei in relatie met anderen. Ik als hulpverlener heb dan ook oog voor de sociale omgeving van onze cliënten. Met de diverse kerken, kringen en gemeentes in Kampen en omgeving wil ik graag een vorm van samenwerking zoeken.
 
5.         Actief. De maatschappij is constant in beweging, ik als therapeut van Psycholoog Kampen wil op deze veranderingen in blijven spelen door hierop te anticiperen.
 
6.         Plezier en Positivisme: Ik vind het belangrijk om met een zo goed mogelijk gevoel aan het werk te gaan. U als cliënt bent namelijk degene die het meeste werk dient te verrichten en dat gaat altijd het beste wanneer de sfeer positief is, u uzelf goed voelt, en wanneer u vooruitgang ziet.
 
Psycholoog Kampen NAAM
NAAM

Psychologische hulp
Relatietherapie
Op korte termijn terecht
Eventueel op locatie
Heeft u nog vragen?
psycholoog Kampen contact
Deel deze website:
Ik ben lid van:
Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse
Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende GezondheidszorgNVPA