Psycholoog Kampen
telefoonnummer psycholoog kampen 06 - 2543 0000
e-mailadres psycholoog kampen info@psycholoogkampen.nl
psycholoog Kampen

Beroepscode - Psycholoog Kampen

Beroepscode NFG

Therapeut Gea is aangesloten bij onder andere het NFG. NFG staat voor Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. De NFG controleert op regelmatige basis de kwaliteit van de dienstverlening van aangesloten therapeuten en heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz. ( Wet Klachten Klachtenregeling Gezondheidszorg).

Cliënten in de complementaire zorg hebben op grond van de Wkkgz recht op kosteloze begeleiding door een onafhankelijke klachtenfunctionaris die hen ondersteunt bij het formuleren van hun klacht en het zoeken naar een oplossing. De NFG beschikt over een poule van deskundige klachtenfunctionarissen. De inzet van de klachtenfunctionarissen verloopt via de NFG.

Therapeut Harrie is aangesloten bij onder andere het NVPA. ( Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal-therapeuten en Agogen) en SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Het NVPA controleert op regelmatige basis de kwaliteit van de dienstverlening van aangesloten therapeuten en heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz. ( Wet Klachten Klachtenregeling Gezondheidszorg) Daarom kunt u erop vertrouwen dat u bij ons goede, betrouwbare en discrete begeleiding krijgt.

SCAG beheert een register van aangesloten zorgverleners. Dit register kan worden geraadpleegd door mensen die willen weten of een zorgverlener voldoet aan de verplichtingen van de Wkkgz. ( Wet Klachten Klachtenregeling Gezondheidszorg).

Wij als praktijk moeten op grond van deze Wkkgz een reglement hebben voor laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Dit reglement is door SCAG gemaakt voor de aangesloten therapeuten en beroepsverenigingen. Het reglement is getoetst en geaccordeerd door patiëntenorganisatie Zorgbelang Nederland zoals de wet voorschrijft.

Cliënten in de complementaire zorg hebben op grond van de Wkkgz recht op kosteloze begeleiding door een onafhankelijke klachtenfunctionaris die hen ondersteunt bij het formuleren van hun klacht en het zoeken naar een oplossing. SCAG beschikt over een poule van deskundige klachtenfunctionarissen. De inzet van de klachtenfunctionarissen verloopt via het NVPA.

U kunt er dus op vertrouwen dat u bij en/of via ons goede , betrouwbare en discrete begeleiding krijgt.

 

Onze kernwaarden:


1.         Bewogenheid: we zijn als Psycholoog Kampen bewogen met mensen. We houden van mensen en liefde voor hen is onze drijfkracht om hen verder te helpen.
 
2.         Vakmanschap: Onze kennis en ervaring is van directe invloed op de kwaliteit van de hulp die wij bieden. Onze deskundigheid wordt op peil gehouden door geregeld bijscholingen en intervisies te bezoeken. Daarnaast verdiepen we ons in de vakliteratuur en wat de beroepsvereniging ons verder aanbeveelt.
 
3.         Respect. Ieder mens is uniek en waardevol. We benaderen hen dan ook met respect door ze in hun waarde te laten en vragend tegemoet te treden.
 
4.         Relatie. Mensen zijn relatiewezens en komen vooral tot bloei in relatie met anderen. Wij als hulpverleners hebben dan ook oog voor de sociale omgeving van onze cliënten. Met de diverse kerken, kringen en gemeentes in Kampen en omgeving willen we graag een vorm van samenwerking zoeken.
 
5.         Actief. De maatschappij is constant in beweging, wij als Psycholoog Kampen willen op deze veranderingen in blijven spelen door hierop te anticiperen.
 
6.         Plezier en Positivisme: We vinden het belangrijk om met een zo goed mogelijk gevoel aan het werk te gaan. U als cliënt bent namelijk degene die het meeste werk dient te verrichten en dat gaat altijd het beste wanneer de sfeer positief is, u uzelf goed voelt, en wanneer u vooruitgang ziet.
 
Psychologische hulp
Relatietherapie
Op korte termijn terecht
Ook in de avond
Heeft u nog vragen?
psycholoog Kampen contact
Deel onze website:
Wij zijn lid van:
vereniging eerstelijnspsychologenNederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende GezondheidszorgNVPA
SCAG