Psycholoog Kampen
telefoonnummer psycholoog kampen 06 - 2543 0000
e-mailadres psycholoog kampen info@psycholoogkampen.nl
psycholoog Kampen

Blog archief

Op deze pagina vindt u alle blog berichten en artikelen die wij op deze site gepubliceerd hebben. Onze meest recente post staat bovenaan. Als u een reactie wilt achterlaten bij een bepaald artikel, dan kunt u op de titel daarvan klikken zodat u op de pagina van het artikel zelf komt. Daar kunt u vervolgens reageren.

Wij als Psycholoog Kampen geven psychotherapie, maar we beloven geen genezing, laat staan geluk. Dat zou een illusie zijn. We beloven om ons best te doen en samen met de cliënt naar één van de behandelmethoden te kijken die het beste bij hem of haar past zodat de klachten verminderen of verdwijnen. De vraag is: Lukt ons dat? Tot nu toe lukte dat aardig. Het overgrote deel van onze cliënten zegt baat te hebben gehad aan de geboden therapie. Binnen onze praktijk noemen we de mensen die hulp vragen cliënten en geen patiënten. Patiënten zijn mensen die genezing nodig hebben en cliënten komen voor een dienst. Om therapie of coaching te krijgen hoef je dus geen patiënt te zijn. Je hoeft namelijk niet perse ziek te zijn om (nog) beter te worden. Voor al degenen voor wie therapie een brug te ver is bieden wij als praktijk ook coaching, gedragsverandering en training aan. Informeer naar de mogelijkheden. Uit onderzoek komt naar voren dat huisartsen vaker pillen voorschrijven dan dat ze iemand doorverwijzen naar een psycholoog. Misschien zijn artsen onwetend dat psychotherapie effectief kan zijn of dat de farmaceutische industrie hen extra beloont als zij genoeg medicijnen voorschrijven. In ieder geval houd je met pillen de klachten onder controle, maar je doet in feite niets aan het probleem zelf. In onze praktijk werken we het liefst met inzicht gevende therapie in combinatie met contracten. Inzicht geeft namelijk uitzicht. We krijgen steeds meer cliënten in onze praktijk die op de één of andere manier stuk zijn gelopen op de programmatische, beheersbare hulpverlening die met protocollen werkt. Voor een burn/out staan 8 gesprekken en daarmee moet het voldoende zijn. Dat komt omdat er binnen de reguliere GGZ gewerkt wordt met DSM. Op zich is dat goed ware het niet dat men schijnt te denken dat als je de diagnose maar op de DSM manier hebt vastgesteld, je de ziekte ook maar op één manier kunt genezen. Alsof psychische ziekten één stel symptomen kennen, één beloop en één behandeling. Maar dat gaat bij psychische klachten en ziekten niet op. Het misverstand is echter door Nederlandse zorgverzekeraars omarmd. Eindelijk helderheid in de psychiatrie schijnt men te denken. Nu nog even de juiste dosering aan medicijnen in combinatie met een aantal sessies gesprekstherapie en het zaakje is op een goedkope manier geregeld. Dat is de ontwikkeling die helaas ook in Nederland zichtbaar is. Als je het probleem ziet als een boom dan zaagt men de boom om, maar de wortel blijft zitten. Doe je niets aan de wortel dan loopt deze weer uit en binnen de kortste keren is het probleem weer terug. Vaak is de wortel een angst die de cliënt bijvoorbeeld zegt dat ze niet goed genoeg zijn, er niet toe doen, waardeloos zijn etc. Mensen zijn gewoonweg niet in te passen in vastgelegde vormen. Je kunt problemen niet standaardiseren. Als mensen bij ons komen met een boom van een probleem en hiervan verlost willen worden, dan gaan we hiervoor samen met de cliënt hier ons best voor doen. We willen naast de boom ook graag de wortel en tak verwijderen. Therapie is voor ons niet alleen de mensen helpen met hun probleem, bij ons gaat het verder, we willen ook de kwaliteit van leven verhogen. Door te luisteren naar de waarheid van onze cliënten kan onze eigen waarheid worden aangevuld. Door te kijken in de spiegel van therapie ontdekken de mensen de parel in zichzelf. Angst biedt geen keuze om vrij te handelen. Liefde doet dat wel.
Geplaatst op 15 Apr 2014 door Harrie

Psycholoog Kampen Harrie Nijland
Harrie Nijland

Psychologische hulp
Relatietherapie
Op korte termijn terecht
Eventueel op locatie
Heeft u nog vragen?
psycholoog Kampen contact
Deel deze website:
Ik ben lid van:
Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse
Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende GezondheidszorgNVPA
SCAG