Psycholoog Kampen
telefoonnummer psycholoog kampen 06 - 2543 0000
e-mailadres psycholoog kampen info@psycholoogkampen.nl
psycholoog Kampen

Werkwijze van Psycholoog Kampen

U kunt zich bij ons aanmelden door te bellen naar: 06-25430000, door een email te sturen naar info@psycholoogkampen.nl of door het online aanmeldformulier van onze website in te vullen.
Wij streven er dan naar om binnen 24 uur contact met u op te nemen.
 

Gratis Kennismakingsgesprek

Als u psychologische hulp overweegt dan willen wij u graag de mogelijkheid geven tot een gratis kennismakingsgesprek. Zo’n gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Let op: dit is geen therapie of intakegesprek, maar een kennismakingsgesprek waarin bekeken wordt wat we eventueel voor u kunnen betekenen. Het gesprek is vrijblijvend, gratis en verplicht u dus tot niets. U krijgt tijdens dit gesprek meer inzicht in uw klacht en onze werkwijze. Bovendien maakt u in dit gesprek kennis met ons beiden of met één van ons. U kunt dan ook kiezen met welke therapeut u aan de slag wilt. Bij relatietherapie is het zo dat we beiden bij het proces betrokken zijn.
Aan het einde van het kennismakingsgesprek vragen wij u naar uw eerste indruk/gevoel, dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat er een wederzijdse klik moet zijn. Uit onderzoek komt naar voren dat als er goed contact en vertrouwen is, dat dat al een slagingskans geeft van 83%.
 

Intakegesprek

Wanneer u direct aan de slag wilt met de behandeling van uw klacht, dan kunt u ook meteen kiezen voor een intakegesprek. In dit gesprek kijken we samen met u naar de reden van uw komst, de klachten en de problemen die er zijn, waarmee ze te maken kunnen hebben en wat uw wensen en/of verwachtingen zijn van onze hulp.
In de dagen erna sturen wij u een persoonlijkheidstest toe. De uitslag van de test en de informatie die uit het intakegesprek komt vormen de grondslag voor een behandelovereenkomst die we samen met u op zullen stellen.
In deze behandelovereenkomst worden gezamenlijke doelen gesteld. Deze doelen geven structuur en richting aan het proces. Het mag duidelijk zijn dat deze doelen ook van tijd tot tijd worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
 

Keuze voor een bepaalde behandelmethode

Alle mensen zijn verschillend. Niemand is gelijk. Doordat we als psychosociaal therapeuten breed zijn opgeleid kunnen wij een scala aan behandelmethoden bieden. Voor de ene cliënt zal de behandeling liggen op het creatieve of intuïtieve vlak, voor de andere cliënt bieden de rationele therapievormen meer een uitkomst. Voor traumaverwerking passen we de EMDR toe al dan niet in combinatie met de Transactionele Analyse.
Mocht het zo zijn dat we iemand niet de hulp kunnen bieden die nodig is, dan kijken we waar die wel te vinden is. Psycholoog Kampen is onderdeel van een netwerk waar meer dan 90 therapeuten / psychologen zijn aangesloten. Er is dus altijd wel iemand te vinden die u mogelijk verder zal kunnen helpen.
Uiteraard zullen we dat met uw goedvinden bespreken met uw huisarts of een andere verwijzer en regelen we de doorverwijzing.
 

Laagdrempeligheid

Eén van de kenmerken van Psycholoog Kampen is dat we onze gesprekken altijd laagdrempelig willen houden. Dit bereiken we niet alleen door onze pragmatische aanpak, maar vooral door open en transparant te zijn. Het komt zo nu en dan wel eens voor dat u het gesprek niet zo leuk vindt omdat dit u zo confronteert. Daar is op zich niets mis mee. Daar staat tegenover dat er ook genoeg momenten zullen zijn dat er gelachen wordt en u met een goed gevoel de praktijk verlaat.
 

Visie van Psycholoog Kampen

Onze visie is dat er in de toekomst vele mensen zullen volgen die het besluit zullen nemen om te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en daarmee verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen leven. We zien dat de overheid de laatste jaren sterk bezuinigd op zorg en welzijn. We hopen dan ook dat kerken en andere maatschappelijke organisaties hun verantwoordelijkheid gaan nemen en psychologische en sociale hulp meer gaan ondersteunen.
 
Als Psycholoog Kampen willen we hieraan ons steentje bijdragen. We willen meehelpen aan een duurzame lokale samenleving waarin we elkaar helpen en perspectief bieden. Waarin we de langdurig werkloze die zichzelf als slachtoffer ziet, willen motiveren om de draad weer op te pakken. De vereenzaamde ouder de keuze willen laten zien hoe deze weer contacten kan leggen en de verslaafde die zich bij iedereen beklaagd, helpen weer perspectief te zien. Dat is onze droom.
 
 
Psychologische hulp
Relatietherapie
Op korte termijn terecht
Ook in de avond
Heeft u nog vragen?
psycholoog Kampen contact
Deel onze website:
Wij zijn lid van:
vereniging eerstelijnspsychologenNederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende GezondheidszorgNVPA
SCAG